Hoitomuodot

Monipuoliset työkalut hoitotilanteessa mahdollista tehokkaan ja monipuolisen hoitokerran, joka valitaan yksilön tarpeiden mukaisesti. Koira täytyy nähdä suurena kokonaisuutena ja tarkastella tilannetta laajemmalla perspektiivillä. Ongelmat eivät usein ratkea sillä, että löydetään ongelmakohta - on löydettävä juurisyy ongelman aiheuttajaan ja ratkaista se, jolloin ongelma ei palaa muutaman kuukauden kuluttua takaisin.

Oletko kuullut sanonnan, kaikki vaikuttaa kaikkeen? Jatkokoulutukseni myötä tämä lause on vain korostunut. On paljon asioita, joihin täytyy kiinnittää huomiota ja miettiä niiden tehtävät ja toimintaketjut.

Koirahierojana tuli tilanteita, jotka tuntui, että ne eivät ratkenneet pelkällä hieronnalla tai sama ongelma palasi koiraan takaisin myöhemmin. Tarvitsin työkaluja lisää ja tästä syystä halusin lähteä jatko-opiskelemaan Funktionaaliseen eläinterapiakeskukseen - tämä oli elämäni yksi parhaimmista päätöksistä ikinä.

Yhdistämällä näitä kaikkia tekniikoita ja hoitomenetelmiä, päästään löytämään ongelman juurisyy ja ratkomaan ongelmaa tehokkain keinoin. Kokonaisuuden näkeminen ja ymmärtämisen tärkeys on avaintekijä ongelman ratkaisuun.


Faskiakäsittely

Faskiat eli lihaskalvot kulkevat koko kehon läpi monessa eri tasossa sitoen eri rakenteita yhteen. Kalvojärjestelmä on informaatiota välittävä toiminnallinen verkosto, jonka yhteydessä myös hermosto välittää infoa eli faskiakäsittelyllä parannetaan myös hermoston verenkiertoa. Faskiat yhdistää kudokset toisiinsa ja on kokonaisuutena hyvinkin laaja.

Jos kalvojärjestelmässä on häiriö, sen vaikutus on suuri koko keholle. Koska faskiat vaikuttavat hermostoon, sisäelimiin ja verenkiertoon - on äärimmäisen tärkeä huolehtia, että kalvojärjestelmä toimii ja huolehtii kehon normaalin liikkumisen mahdollisuudesta.

Ongelmat näkyvät kehon epätasapainossa, liikkeessä ja asennossa. Tällöin kudokset kiristyvät, tulee ylikuormitusta, kalvot voivat liimautua yhteen, jäykistyy, jousto ja liike häviää. Kun kalvojärjestelmä ei toimi normaalisti, on huomattavasti suurempi riski vammoille ja rasitusvammoille. Koira juoksee metsässä ja törmää puuhun tai tippuu korkealta - ei tunnu missään ja koira jatkaa matkaa. Keho muistaa ja tästä tapahtumasta löytyy muisto kalvojärjestelmästä. Erilaiset traumat tekevät toimintahäiriön kehoon väistämättä ja mikäli sitä ei pureta kehosta pois, se ajanmyötä kasvattaa ongelmaa entisestään.

Jos kalvojärjestelmä ei pääse liikkumaan normaalisti ja järjestelmässä on häiriöitä - kireydet ja spasmit voivat ongelman pitkittäyessä kiristää koko paketin tiukkaan nippuun, jolloin verenkierto, aineenvaihduta, lihakset, nivelet ja sisäelimet ovat pulassa. On siis huolehdittava myös sisäelinten tilanne, jotta ne pystyvät toimimaan normaalisti. Kun kalvojärjestelmä saadaan auki ja palautettua normaaliin tilaan, myös lihakset pääsevät toimimaan (laajenemaan & supistumaan) normaalisti.

Faskiakäsittelyssä hoidetaan koko kalvojärjestelmää tavoitteena palauttaa kehon tasapaino ja käydään toimintalinjat kokonaisuudessa läpi. Etsitään ja hoidetaan löydetyt ongelmakohdat ja palautetaan liikerajoitteet normaaliksi. Faskiahoito koostuu venytyksestä, liikkeestä ja paineesta. Faskiakäsittely sopii kaiken ikäisille; myös luovutusikäisille pennuille sekä vanhuksille. Hoitomuotona faskiakäsittely on äärimmäisen tehokas koko kehon hoitomuoto - jota itse käytän eniten.


Eläinten osteopatia

On kehon nikamien, nivelten ja pehmytkudosten toiminnalisten häiriöi- sekä kiputilojen tutkimista, hoitoa ja ennaltaehkäisyä. On tilanteita, joissa ongelma ei olekaan lihasperäinen vaan ongelmatiikkaa löytyykin koiran rankatasolta. Ongelman juurisyy voi löytyä rangasta ja jos sitä ei hoida, ongelmat lähtevät rangalta "valumaan alaspäin" mutta tilanne ratkeaa vain sitten, kun rankatasolta saadaan tilanne korjattua. Jotta voidaan hoitaa koira kokonaisuutena, on ymmärrettävä myös laajasti koiran ranka ja rangan kuormitusfysilogia. Missä kulkee hermotusta? Mitä fasettinivelissä tapahtuu ja mitä tehdä, jos sinne on tullut fasettilukko? Mitä tehdä, jos nikama on tipahtanut nikamalinjalta tai nikaman jokin liikesuunta puuttuu tai on rajoittunut? Eläinlääkäri ei löydä kliinisessä tutkimuksessa mitään mutta siellä onkin toiminnallinen mekaaninen ongelma, miten lähdetään ratkomaan se kehosta pois?

Rankaa kuormittavia tekijöitä on hyvin paljon, mm. koiran rakenne, liikkeen kuormituspisteet, onnettomuudet (kaatuminen, retkahdus, törmäykset) ja harrastuslajien tuomat kuormitukset. Jos koiran rangan jokin liikesuunta (ojennus/koukistus/kierto) on puutteelinen, ei keho pysty toimimaan oikein. Kun fasettipinnat käyvät tiiviisti yhdessä, tulee suojaspasmi ja sinne jää fasettilukko - joka me aukaistaan. Rangan käsittely tuo herkästi esiin kehon tulehdustiloja, joihin tarvittaessa voi antaa 3-5pv kipulääkityksen.

Hoitomenetelmänä käytetään nikamien ja nivelten artikulaatio- ja manipulaatio- sekä pehmytkudostekniikoita. Rankaa käsiteltäessä n. 80% pystytään hoitamaan liikehoidoilla (traktio & mobilisaatio) mutta tarvittaessa käytetään myös manipulaatiota. Ennen rankakäsittelyä tutkitaan liikkuvuudet ja käsitellään pehmytkudos - vasta sen jälkeen voidaan tehdä rankakäsittely. Joskus on hyvä tuoda koira perus käsittelyyn ja seuraava aika varataan lyhyellä aikavälillä ja käsitellään sillä kerralla rankaa.